Montag, 9. Mai 2016

Yasin Text Logolari

Yasin Text LogolariYasin ve Mübin Duası ile Allah (celle celaluhü)’tan İsteme-5 değişik Terkib

Yasin ve Mübin Duası ile Allah (celle celaluhü)’tan İsteme-5 değişik Terkib

MÜBİN DUASI İLE ALLAH(celle celaluhu)’TAN İSTEME

Mübin Duası; Dileklerin kabul olması için en güçlü dualardan birisi de belki birinci olan Mübin duasıdır. Yâ-Sin sûresiyle ilgilidir. Bilindiği gibi Yâ-Sin sûresi,Kur’an-ı Kerim’in en çok okunan,okunması tavsiye edilen surelerden biridir.Bu sure hakkkında Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur.”Her şeyin bir kalbi vardır, Kur’an’ın kalbi de Yâsin Suresidir.” Bu sure Kur’an-ı Kerim’in özeti gibidir. Kur’an’da anlatılanların çoğu bu sürede özet olarak bulunmaktadır.

Yasin-i Şerif”te yedi yerde “mübin” kelimesi vardır.Bunlar:12,17,24,47,60,69 ve 77, ayetlerdir.
Mubin duası adıyla bilinen bu dua bir çeşit hacet duasıdır. Dünyevi ve uhrevi her türlü dilek ve hacetlerin yerine gelmesi, sıkıntı, keder ve her türlü elemlerin gitmesi için niyet ederek,Yasin Suresi ve mübinler aşağıdaki şekillerde okunur.
DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE OKUNUR (Duanın farklı okunuşları ve reçetenin uygulamaları vardır)
*********************************************
1.Şekil
Güzelce abdest alınır. Maddi ve manevi hazırlık yapıldıktan sonra Yâ-Sin suresi okunmaya başlanır.”Mübin” kelimesiyle biten ilk ayete kadar okunur. Hemen arkasından mübin duası okunur.Sonra tekrar surenin başından başlanır. İkinci mübin’e kadar okunur, ve tekrar mübin duası okunur. Bu şekilde en son Mübinden sonra da mübin duası okunur. Ardından dilekler Allah’a arz edilir. İnşallah bütün dilekler yerine gelir.

Mübin Duası:
Sübhânel müneffisi an külli medyûnin *sübhânel müferrici an külli mahzûnin *sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü *sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü *yâ müferricü ferric *yâ müferricü ferric *yâ müferricü ferric *ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Türkçesi:
Her borçluyu rahatlatan Zât’ı tesbîh ederim. Her üzüntülüyü rahata çıkaran Zât’ı tenzîh ederim. Hazînelerini; “Kâf” — ك — ile “Nûn” — ن — ((كُنْ = (ol) arasında (Kün- emrine) yerleştiren Zât’ı tesbîh ederim. Bir şeyi istediği zaman ona “Ol” dediği anda, her istediği oluveren Zât’ı noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey sıkıntıları açan Zât!.. Sıkıntılarımı aç!..”
“ Ey Allâh-ım!.. âcilen benim sıkıntımı ve kederimi aç!.. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muâmele eyle!.. Allâh Efendimiz Muhammed’e ve Âl-i Ashâbına salât-ü selâm eylesin!..”

veya;
Bismillahirrahmanirrahim

Sübhane’l-müneffisi an külli medyun. Sübhane’müferrici an külli mahzun. Sübhane’l-muhallisi an külli mescun. Sünhane’l-alimi bi külli meknun. Sübhane men cealae hazainehu beyne’l-kafi ve’n-nun. Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun. Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi türceun.”

Türkçe meali,; “Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kâf(Kef harfi) ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona “ol!” der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah’ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir.

**************************************
2. Şekil
Mahmut Efendi Hazretleri tarafından tecrübe edilmiş; BÂZI ÂLİMLERİN BİLDİRDİĞİNE GÖRE; HER KİM YÂ-SÎN’İ ŞERÎF’İ ARDI ARDINA 4 (DÖRT) KERE OKUYUP BİTİRİNCE;
“سُبْحَانَ الْمُنَفِّسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ، سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ، سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ خَزَآئِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ،سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، يَا مُفَرِّجُ !.. فَرِّجْ.”

Türkçesi:Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric.
Manası:“Her borçluyu rahatlatan Zât’ı tesbîh ederim. Her üzüntülüyü rahata çıkaran Zât’ı tenzîh ederim. Hazînelerini; “Kâf” — ك — ile “Nûn” — ن — (كُنْ) = (ol) arasında (Kün- emrine) yerleştiren Zât’ı tesbîh ederim. Bir şeyi istediği zaman ona “Ol” dediği anda, her istediği oluveren Zât’ı noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey sıkıntıları açan Zât!.. Sıkıntılarımı aç!..”

DUÂSINI 4 (DÖRT) KERE OKUDUKTAN SONRA AŞAĞIDAKİ DUÂYI 1 (BİR) KERE OKURSA İSTEDİĞİ HER NE ŞEY OLURSA ALLÂH-Ü TE’ÂLÂ O MURÂDINI GERÇEKLEŞTİRİR…
“أَلّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنّ۪ي هَمّ۪ي وَغَمّ۪ي فَرَجًا عَاجِلًا بِرَحْمَتِكَ يَآأَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ وَسَلَّمَ.”
Allahümme ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

“ Ey Allâh-ım!.. âcilen benim sıkıntımı ve kederimi aç!.. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muâmele eyle!.. Allâh Efendimiz Muhammed’e ve Âl-i Ashâbına salât-ü selâm eylesin!..”

Bu reçete değişik şekillerde okunabiliyor. Buradaki onlardan biri.
Allah kabul etsin.
********************************************************************************************************
3. Şekil
Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için arka arkaya Yasin Suresi dört defa okunmalıdır. Yalnız her “mübîn” ayeti okununca yedişer defa “Mubîn” Duası okunmalı.

Mübin Duası:
Sübhânel müneffisi an külli medyûnin*sübhânel müferrici an külli mahzûnin*sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü*sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü*yâ müferricü ferric*yâ müferricü ferric*yâ müferricü ferric*ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Türkçesi:
Her borçluyu rahatlatan Zât’ı tesbîh ederim. Her üzüntülüyü rahata çıkaran Zât’ı tenzîh ederim. Hazînelerini; “Kâf” — ك — ile “Nûn” — ن — ((كُنْ = (ol) arasında (Kün- emrine) yerleştiren Zât’ı tesbîh ederim. Bir şeyi istediği zaman ona “Ol” dediği anda, her istediği oluveren Zât’ı noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey sıkıntıları açan Zât!.. Sıkıntılarımı aç!..”
“ Ey Allâh-ım!.. âcilen benim sıkıntımı ve kederimi aç!.. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muâmele eyle!.. Allâh Efendimiz Muhammed’e ve Âl-i Ashâbına salât-ü selâm eylesin!..”

veya;
Bismillahirrahmanirrahim

Sübhane’l-müneffisi an külli medyun. Sübhane’müferrici an külli mahzun. Sübhane’l-muhallisi an külli mescun. Sünhane’l-alimi bi külli meknun. Sübhane men cealae hazainehu beyne’l-kafi ve’n-nun. Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun. Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi türceun.”

Türkçe meali,; “Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kâf(Kef harfi) ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona “ol!” der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah’ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir.”

**************************************************************************************************
4. Şekil
Niyet ederek,Yasin Sures’ndeki,her “mübin”le biten ayetten sonra 3,5 veya 7 defa Mübin duası ihlasla okunursa, Allah dua eden kulunun dileğini yerine getirir, İnşAllah.
Yasin-i Şerif okuduktan sonra da bu duanın okunması tavsiye edilmektedir.Bu şekilde duanın, hacetlerin kabulüne vesile olacağı, Cenab-ı Hakk’ın okuyanların her türlü sıkıntı ve kederden kurtaracağı, arzularına kavuşacağı rivayet olunmuştur.

Mübin Duası:
Sübhânel müneffisi an külli medyûnin*sübhânel müferrici an külli mahzûnin*sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü*sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü*yâ müferricü ferric*yâ müferricü ferric*yâ müferricü ferric*ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Türkçesi:
Her borçluyu rahatlatan Zât’ı tesbîh ederim. Her üzüntülüyü rahata çıkaran Zât’ı tenzîh ederim. Hazînelerini; “Kâf” — ك — ile “Nûn” — ن — ((كُنْ = (ol) arasında (Kün- emrine) yerleştiren Zât’ı tesbîh ederim. Bir şeyi istediği zaman ona “Ol” dediği anda, her istediği oluveren Zât’ı noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey sıkıntıları açan Zât!.. Sıkıntılarımı aç!..”
“ Ey Allâh-ım!.. âcilen benim sıkıntımı ve kederimi aç!.. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muâmele eyle!.. Allâh Efendimiz Muhammed’e ve Âl-i Ashâbına salât-ü selâm eylesin!..”
veya;
Bismillahirrahmanirrahim

Sübhane’l-müneffisi an külli medyun. Sübhane’müferrici an külli mahzun. Sübhane’l-muhallisi an külli mescun. Sünhane’l-alimi bi külli meknun. Sübhane men cealae hazainehu beyne’l-kafi ve’n-nun. Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun. Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi türceun.”

Türkçe meali,; “Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kâf(Kef harfi) ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona “ol!” der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah’ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir.”

*************************************************************************************************

5. Şekil
Yasin suresi okunur, mübinlere gelince dua okunur, üstteki reçetelerden biri yapılır, yalnız burada dua okunurken aşağıda gösterilen yer 7 defa tekrar edilir.
MÜBİN DUASI
Subhânel muneffisi an kulli medyûn * subhânel muferrici an kulli mahzûn * subhâne men ceale hazâinehu beynel kâfi ven nûn subhâne men izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn * “YÂ MUFERRİCU FERRİC” (7defa tekrarlanacak Yâ muferricu ferric) ferric annî hemmî ve gammî fercen âcilen gayra âcilin bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

Sonntag, 17. April 2016

Yasin Suresinin Havvası

Yasin Suresinin Havvası

Yasini Şerifin Havvası
İmam cağferi sadık hazretleri buyurduki: Yasini şerifte hakk tealanın 82 ismi şerifi vardırki, yasini şerif dahi 82 ayettir, Rabbül âlemin her ayette bir esmai ilahiyi yazdırdı. İsmi azam dahi bu surei yasin de mevcuddur, Bir kimse bu yasini şerifi duası ile beraber okusa birçok havvasına mazhar olur. Bunda hiç şek ve şüphe yoktur. Amma şartı budur ki her okumayı murad ettiğinde arkanı ricali gaybe vereceksin, ondan sonra okuyacaksın.

1.Havvası budurki:
Evvela 3 gün oruç tutup hayvanattan meydana gelen şeylerden kaçın ve dahi çok su içmeyip çok yemek te yemeyeceksin. Ve her gün 3 kere bu mubarek sureyi duası ile beraber oku, 3 gün sonra yeşil giysili müslüman cinler hakk tealanın fermanı ile sana muti olup her ne dilersen her ne murad edersen fıl hal emrini yerine getirirler.

2.havvası budurki
Bir halvet yere girip bir mavi para kesesi içine daha evvelden işaretlemiş olduğun bir altın koy. Para kesesinin ağzını iyice mühürle. Ve hergün ve gecede bu yasin suresini duası ile beraber 3 defa oku. 40 böyle devam et. 40 gün tamam olunca Bismillahirrahmanirrahim diyip kesenin ağzını aç. İçine hakk tealanın katından 40 tane altın gelir. Evvelden işaretlediğin altını almayıp diğerlerini alıp harcarsın. Ve hergün kesenin içinde 40 tane altın bulursun. Amma şartı budurki kimseye sırrını söylemeyeceksin.

3.havvası budurki
Çarşamba günü iyi bir saatte bu mubarek yasini şerifi duası ile beraber kâfur ile bir kâğıda yazıp hürmet ve tazim ile başında taşısan, bir peri kızı sana müptela olup asla yanından ayrılamaz. Nereye gitsen seninle beraber gider. Her ne muradın varsa fil hal reva eder. Toprak altındaki definelerden habe verir.

4.havvası budurki
Eğer uzak bir yerden bir nesne veya bir kimseyi getirmeyi murad edersen. 3 gün riyazetli oruç tutup murad ettiğin şeyin niyyetine bu yasini şerifi duası ile beraber 3 kere oku. Asla şüphe etme. Bu mubarek surei yasinin hadimleri hangi nesneye murad etti isen nesneyi alıp getirirler.

5.havvası budurki
Eğer dilersen tayyi mekân edersin. Yasini şerifi duası ile beraber bir parça kurt derisine yazıp sağ pazuna bağla. Bir yeşil sırçalı Çömleğe su doldurup suyun üstüne 3 kere yasini şerifi duası ile beraber okuyup üfür, sonra o su ile abdest alıp 2 rekât namaz kıl. Ya rabbi beni falan yere götür deyip gözlerini kapat. yasin hürmetine dilediğin yere fil hal götürürler. Ve eğer o deriyi daima kolunda taşısan cümle nas ve cümle cinlerin yanında heybetli olursun.

6.havvası budurki
Bir akarsuyu yoğurt kıvamına getirisin veya insan gibi konuşturursun. Şöyleki yasini şerifi baştan sona oku, her mübin de şöyle de: ilahi surei yasini şerif hürmetine, dua yı mübin hürmetine, bu dua içindeki isimlerinin hürmetine, bu dua ya dil verip konuştur Ya rabbi, dersin fil hal su dile gelip konuşur. Her ne söylerse sende hemen ‘lebbeyk lebbeyk’ dersin.
Veya hutta ey su yoğurt gibi ol dersin, hemen yoğurt kıvamına gelir. Veya ey su Fermanı ilahi tersine ak dersin, fil hal tersine akar.

7.havvası budurki
Her ne için okursan oku fil hal muradın hâsıl olur, Dilersen gökyüzünde uçarsın, 3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 defa yasini şerifi duası ile beraber oku. Her gün gusül abdesti alıp daima abdestli ol, 3 gün sonra 2 rekât namaz kıl, birinci rekatte 1 fatiha 40 ihlâsı şerif oku. İkinci rekatte 1 fatiha 30 ihlâs oku ve ettahiyyatu okumayıp onun yerine 10 ihlâs oku. Sonra 7 defa yasini şerifi duası ile beraber oku, derhal muradın hâsıl olur. hakk tealadan ne dilersen hemen reva olur. Ve eğer bir mezardaki ölü niyetine okusan, hakk teala ruh verir diriltip konuşturur.

8.havvası budurki
3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 kere yasini şerifi duası ile beraber oku. 3 gün tamam olunca düşmanını helak etmek için 7 defa oku, biter bitmez düşman helak olur. Eğer tecrübe etmek istersen 7 kere bir koca kaya üzerine oku, koca kaya tuz gibi paramparça olur.

9.cu havvası budurki
Eğer dilersen bir ağacı veya bir kayayı bir yerden başka bir yere götürürsün. 3 gün riyazetli oruç tut, hergün 3 kere yasini şerifi duas ile beraber oku. 3 gün tamam olunca gusül abdesti alıp 7 defa yasini şerif oku her mübine geldikçe ‘ fermanı hakk’ de, ve her mübin duasını okuduktan sonra ‘ilahi kendi esmaların hürmetine, birliğin hürmetine, yasini şerifin hürmetine, kuranı kerimin kalbi hürmetine, mümin kullarının kalbi hürmetine falan ağacı kökleri ile beraber toprağı ile beraber falan yere götür’ dersin. Hakk teala hazretlerinin emri ile ağaç yerinden kalkıp işaret ettiğin yere gidip oraya gömülür.

10.havvası budurki
Kötürüm felç ve sonradan kör olanları tedavi edersin. 17 gün riyazetli oruç tutup her gün zeytinyağı üzerine yasini şerifi duası ile beraber 7 defa şifa niyetine okursun. 17 gün sonra hastalıklı yerine sürsen, biiznillah şifa hâsıl olur.

11.havvası budurki
Dünyada çok zengin olursun. Bu mubarek yasin suresini duası ile beraber bir kurt derisine yazıp taşı, hergün daha fazla mal ve mülke malik olursun.

12.havvası budurki
Eğer düşmana yılanları ve akrep leri musallat edip helak etmek istersen. 3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 defa bu yasini şerifi duası ile beraber oku. 3 gün sonra bir yılan kabuğu (yılanın soyduğu derisi) alıp üzerine 7 defa bu mubarek surei yasini duas ile beraber okuyup üfür, sonra yılan kabuğunu alıp zeytinyağına bulayıp ‘falan oğlu falanın üstüne 1000 tane yılan ve 1000 tane akrep yolladım, gidip öldürün dersin’ fil hal düşmanın üzerine yılanlar ve akrepler hücum edip saldırıp öldürürler.

13.havvası budurki
Kendine vird edinip her gün 3 kere okusan sabah namazından sonra 1 kere öğle namazından sonra 1 kere yatsı namazından sonra 1 kere okusan, çok azim faideler hâsıl olur. Hakkı ile tahareti kâmil üzere okumaya devam etsen 3 ler sınıfına ismini yazarlar.

14.havvası budurki
Eğer dilersen cümle yılanları ve çıyanları akrepleri kendine musahhar edersin. Nereye gitsen seninle beraber gelirler. 3 gün riyazetle oruç tut. 3 gün tamam olunca Bir yılanı tutup ödünü al, sonra üzerine yasini şerifi duası ile beraber 1 kere oku, sonra yılanın ödüne zağferan ve gül suyu katıp iyice ezip hâsıl olan suyu alıp, o su ile yasini şerifi bir kâğıda yaz. Her nereye gitsen yılanlar ve çıyanlar musahhar olup itaat ederler. Eğer yılanları çıyanları akrepleri bir yere toplamayı dilersen, hemen bir defa yasini şerifi duası ile beraber okuyup, yasini şerifin ve içindeki esmai ilahilerin hürmetine ey yılanlar ey akrepler ey çıyanlar benim yanımda toplanın dersin, Biemrillahi teala ne kadar yılan çıyan akrep varsa hepsi yanında toplanırlar, öyleki uçsuz bucaksız mahşer yeri gibi olur. Bundan sonrada bir şehre varsan o şehirde bir insanoğlu kalmayıp hepsi kaçar gider. Dilersen hepsini bir memleket üzerine yollayıp o memleketi harap ve perişan edersin. Ne emir versen fil hal yerine getirirler.

15.havvası budurki
Eğer dilersen kimse sana düşmanlık edemez. Çarşamba günü yazıp taşı. Biemrillah kimse düşmanlık edemez. Halk içinde heybetli olursun. Şartı budurki daima abdestli olacaksın.

16.havvası budurki
Eğer dilersen ilmi simya ilmi vefk ilmi kimya ve daha nice ilimleri hakk teala senin kalbine ilahi kudret ile nakşeder öğretir. Şöyleki yasini şerifi duası ile beraber, temiz kullanılmamış bir tabağa zağferan kilab misk ile yazıp ondan sonra üzerine gül suyu döküp yazıyı boz. Hâsıl olan suyu alıp bir şişede muhafaza et. 40 gün sabah aç karnına bir miktar iç. Dünyada herne ilim varsa hepsi hakk tealanın emri ile kalbine bir bir nakş olur. İlham ile hepsini öğrenirsin.


17.havvası budurki
Eğer dilersen hafızan çok kuvvetli olup duyduğunu asla unutmazsın. Yasini şerifi duası ile beraber misk zağferan ile yazıp taşısan. Asla duyduğunu okuduğunu unutmazsın.

18.havvası budurki
Eğer bir malın kaybolsa, 3 gün riyazetli oruç tutup hergün niyet edip 3 kere okusan, herneki kayboldu ise ervah bulup geri getirir. Ve eğer bir yerde padişah dahi olsan, padişahlık elinden alınsa, yasini şerif hürmetine ol nimet sana geri verilir.
19.havvası budurki
Eğer dilersen bir evde kimse kalmayıp hepsi kaçar gider. 3 gün oruç tutup hergün 3 kere oku, 3 gün tamam olunca bir kâğıda yasini şerifi duası ile beraber yazıp düşman evinin duvarına göm. Kimse kalmayıp hepsi kaçıp giderler.
20.havvası budurki
Eğer dilersen bir kişiyi kendine muhkem âşık edersin. 3 gün riyazetli oruç tutup hergün 3 kere oku. 3 gün tamam oluca bir keten iplik alıp üzerine 3 kere okuyup ateşte yak. Külünü alıp yemeğe katıp matluba yedir. Fil hal âşık
21.havvası budurki
Bir kâğıda misk zağferan ve kâfur ile yazıp taşısan, cümle nas senin heybetinden edebinden utanırlar. Herkese sevgili olursun.


22.havvası budurki
Taharet ile hergün 3 kere okusan, cümle nas ve cümle mahlûkat emrine itaat ederler.

Ey azizi bu yasini şerifin şerhi daha çoktur. Amma biz bu kadarla ihtisar ettik. Hâsılı kelam hergün 3 kere okumak kibriti ahmerdir.


YASİN

Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam:

“İnnehü teala kırae Taha ve Yasin kalbe en yahluküsSemavati  velardı bi elfi am felemma semiul melaike ve kaletubu liecvaf tahmili haza ve tübili elsinetün tekerrümet bi haza”

“Hak teala Taha ve Yasin sure-i şerifelerini yer ve gökleri yaratmadan bin yıl evvel kıraat buyurmuşlardır. Melaike-i kiram hazaratı bu sureleri işittiklerinde bu sureleri vahiy yolu ile alan ve bu sureleri  okuyan gönüller ve diller sonsuz mutluluk içindedirler.” 

Cennet ehli Yasin suresini okumaktadırlar.  PeygAmber efendimiz bir gün Hz ali k.v ye demiştirki “Ya Ali! ekserun men kıraatihi Yasin fiha hisal” anlamı şudur ki “Ey Ali ! Yasin-i şerifi çok oku ki onda sayılamayacak kadar çok hassalar vardır.”

“Yasin suresine Tevrat’ta "Mu’ımme" denilir. Sahibine (okuyanına) dünya ve ahiret hayrını yaygınlaştırır ve onu, dünya ve ahiret sıkıntılarına karşı korur, dünya ve ahiret korkularını ondan uzaklaştırır. Buna, "Müdafi'a-i Kadiyye" de denilir. Sahibinden her türlü kötülüğü uzaklaştırır ve her türlü hayırlı hacetini kaza eder."

Her şeyin bir kalbi olduğu gibi kur’an-ı Azimuşşan’ın kalbide Yasin-i Şeriftir.

Allah katında AZİME, sahibinede ŞERİF denir. Yasin suresinin okuyanı, ( sahibi ) kıyamet gününde Rabi'a ve Mudar kabilelerinden daha çok kimse hakkında şefaat ederler.

Buyurmuştur.

KİM Kİ YASİN-İ ŞERİFİ OKUMAYI VİRD EDİNİRSE VE YAZILI OLARAK ÜZERİNDE TAŞIRSA;

Aç ise doyar.

Korktuklarından emin olur.

Gurbette ise tez zamanda sılaya kavuşur.

Borçlu ise borcunu ödemek nasib olur.

Maddi manevi zenginliklere erer.

Haksız olarak hapse düşmüşse kurtulur.

Haceti varsa kabul olunur.

AllaHın himayesinde olur.

Ruhaniler hayra amade olarak yanında bulunurlar.

Günahkar ise mağfireti umulur.

Allahın velilerinden olur.

Melaikeler sürekli onun için dua ederler
Ve bizce maluM daha bir sürü sırları mevcudtur.. 

Her bir ayetinin her bir kelimesinin ve dahi her bir harfinin muazzam faziletleri ve ledunni sırları  vardır. Bazı ayetlerinin vefkini hazırlayıp üzerinde taşıyan için ise manevi kapılar ardına kadar açılır.

Denizler mürekkeb olsa ağaçlar kalem olsa Yasin- i Şerifin ledunni sırlarını yazamaz.

Sure numarası  36

Ayet sayısı        83

Kelime sayısı    733

Harf sayısı      2988

Ebced-i kebir  değeri : 

Yazılışa göre 70
Okunuşa göre 71BU HARFLERİN SAYISINCA MÜVEKKEL MELEK BU SURE-İ ŞERİFENİN HADİMLERİDİR.Bir insan, layıkı vechile adab ve edebe riayet ederek Yasin-i Şerifi okuduktan sonra bu melekler şöyle niyazda bulunurlar;“ Ya Rabbi, bu Salih kulunun üzerinden tüm şekavetleri kaldır. Onu mutlu kullardan et” derler. Ve bu Salih kulada alacakları müjdeli haberi iletirler. “Ey  Salih kul ! Sen levh-i Mahfuzda şaki iken okuduğun Yasi-i şerifin berekati için tecellin saidliğe yani mutluluğa dönüştü”Yasin-i Şerif suresinde yedi yerde “ MUBİN” esması geçmektedir. Bu hiç bir surede olamayan bir sır içermektedir yedi adeT oluşu ve bu surede bulunması itibari ile…  Sure okunurken Mubin’lere geldiğinizde özel duaları vardır bunlar adedi kadar okunursa sır kapıları açılır. Dilekleriniz yerine gelir tüm ruhaniler sizinle birlikte olmak için can atarlar. Melaikeler Cenab-ıHakka sizin için dua ederler ve her işinizde yardımcı olurlar. Mubinlerde okunacak duanın adı bizce malum olan “Cazibe-i Rahmaniyye-i Cemaliyye” dir

kaynak:imam cağferi sadık hazretlerinden

Yasin Suresi’nin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Yasin Suresi’nin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
 

"Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak çıkar."(1)

      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
 "Bir kişi, Allah’u Teala’nın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek okursa, mutlaka bağışlanır."(2)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Yasin Suresini Allah rızasını gözeterek okuyan kimsenin -kul hakları hariç- geçmiş günahları bağışlanır. Onu ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz."(3)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Kim bir gecede Allah’ın rızasını kazanmak için Yasin okursa o, o gece bağılşanır."(4)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Yasin-i Şerif-i okuyanın geçmiş günahları affedilir."(5)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Kim her gece Yasin Suresini okursa küçük günahları bağışlanır."(6)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Yasin Suresi, bütün Kuran’a denktir."(7)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Kim gündüzün başlangıcında Yasin Suresini okursa, onun ihtiyaçları giderilir."(8)

    (Rivayet edildi ki: Yasin suresi bir ihtiyacın giderilmesi için 7, 21 veya 41 defa okunduğunda tesirini şüphesiz gösterir.)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Yasin, Kuran’nın kalbidir Onu bir defa okumak Kuran-ı on defa okumaya denktir. geceleri okuyanın sabahları ilahi mağfirete nail olarak kalkar. Yalnız Allah rızası için okuyanın geçmiş hataları affolunur. Onu ölmek üzere bulunanların yanında okursanız, her harfi mukabilinde on melek gelerek karşısında durup onun için rahmet isteyip, affı için dua ederler. Ruhunu teslim edene kadar yanından ayrılmadıkları gibi, yıkanırken, kefenlenirken, namazı kılınırken, mezara konulurken de cemaatine iştirak ederler. Azrail (Aleyhisselam) ruhunu kabzedeceği zaman, Cennet’ten bir melek Cennet şarabıyla beraber gelir, doyasıya ona içirir, o kimse artık cennete girene kadar asla susamaz. Bu sureyi okuana şefaat etme yetkisi verilir. Onu dinleyen de affolunur."(9)

    Allah’u Teala’dan niyazımız Mü’min kullarına (içlerinde de bize) cennet şarabını içerken ruhlarını teslim etmek nasip etsin.
    (Amin)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Her şeyin bir kalbi (özü) vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin dir. Her kim Yasin-i Şerif’i okur ve onun içindekilere göre yaşarsa, Allah ona Kuran-ı Kerim’i on kere okumuş kadar sevap yazar."(10)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran-ın kalbi de Yasin’dir. Her kim onu gündüzleri okursa, bütün sıkıntılarına karşı ona kafi gelir. Her kim geceleri okursa, bütün günahları affedilir."(11)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Kim sabaha ulaştığında Yasin’i okursa, ona, akşama ulaşıncaya kadar o günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, ona da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir."(12)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Cuma gecesi (veya Cuma günü) Yasin ve Saffat surelerini okuyan kişiye Allah’u Teala Hazretleri dilediğini verir."(13)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Cuma geceleri Yasin suresini okuyan kimse, Allah’u Teala’nın mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar."(14)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Her gece Yasin-i Şerif’i okumaya devam eden kimse, vefat ederken şehit olarak vefat eder."(15)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Ölüleriniz için Yasin-i Şerif’i okuyun."(16)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Ölmek üzere olanlarınıza Yasin okuyunuz."(17)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Kim cuma günü anne ve babasının veya onlardan birisinin kabrini ziyaret eder ve orada Yasin okursa günahları bağışlanır."(18)
      Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
"Şüphesiz zatında ve sıfatlarında noksanlıklardan uzak ve şanı yüce olan Allah, Taha ve Yasin’i gökleri ve yeri yaratmasından bin yıl önce okumuş: O zaman Melekler Kuran-ı işittiklerinde şöyle demişler: Bunun kendisine ineceği ümmete ne mutlu! bunu taşıyacak gönüllere ne mutlu! Bunu konuşacak dillere ne mutlu!"(19)
    Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hazreti Ali (Keremallahûvecche)’ye buyurdu ki: "Ya Ali! Yasin suresini oku. Zira Yasin suresinde on bereket vardır:

    1- Aç kalan kimse okursa doyar. (yani Allah, açlıktan kurtaracak sebebler yaratır.)
    2- Çıplak (elbise alamayacak kadar fakir olan) okursa, giydirilme sebebine kavuşur.
    3- Bekar okursa, evlenir.
    4- Korku içinde olan okursa, korktuğundan emin olur.
    5- Sıkıntılı kimse okursa ferahlar.
    6- Yolcu okursa, yolculuğunda yardım görür.
    7- Bir şeyi kaybolan okursa, onu bulur.
    8- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler.
    9- Susayan okursa, suya kavuşur.
    10- Hastaya okunursa, şifa bulur.(20)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
   Kuşkusuz her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yâsin’dir. (Tirmizî)

   Genç yaşında eşinden dul kalan ve iki yıl sonra 15 yaşındaki biricik kızını da kaybeden bir kadın, hastalanıp yataklara düşmüş ve kızını rüyasında görmek için her gece çok dua etmiş.
   Bir gece icâbet saatine denk gelen duası kabul olmuş ve kızını rüyasında görmüş ama gözüne bakıp büyüttüğü kızının, kabrinde azap çektiğini görünce içi yanıp uyanmış ve ağlamaya başlamış. Ertesi gece biricik kızının kabir azabından kurtulması için gözyaşları dökerek dua ederken hafifçe uykuya dalmış ve rüyasında bir melek: “Kızın, başını örtmediği için kabrinde azap çekiyor. Eğer kabir azabından kurtulmasını istiyorsan kırk gün üç kalbi bir araya getir” demiş ve kaybolmuş. Kadın hemen uyanmış ve üç kalbi nasıl bir araya getireceğini çok düşünmüş ama işin içinden çıkamayınca çok sevdiği ve saydığı bir Allah dostuna gitmiş ve rüyasını ona anlatmış. Allah dostu gözlerini kapayıp hafif bir murâkabe yaptıktan sonra, “Üç kalpten biri Kur’an’ın kalbi Yâsin, ikincisi gecenin kalbi yani tam gece yarısı ve üçüncüsü de senin kalbin” demiş.

   Kadın temiz olduğu günlerde tam gece yarısı kalkıp önce iki rek’at namaz kılmış ve ardından cân-ı gönülden Yâsin’i okumuş. Kırkıncı Yâsin’i okuduğu gece kızını nurlar içinde ve güler yüzlü görüp çok sevinmiş ve kalkıp iki rek’at şükür namazı kılmış.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kim geceleri Yâsin okursa, (günahlarından) bağışlanmış olarak sabaha erer. (Buhârî)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Her gece Yâsin okuyan kimse şehit olarak ölür. (Taberânî)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kim Allah’ın rızasını dileyerek Yâsin’i okursa, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır. Onu ölülerinize de okuyun. (Beyhakî)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Ölüm halinde olan bir müslümanın yanında Yâsin okunursa, melekler gelip karşısında saf saf dizilirler, onun için dua, istiğfar ederler, cenaze namazını kılarlar ve kabrine defin oluncaya kadar onunla birlikte olurlar. (Tefsîr-i Ebussu’ud)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Sekerât-ı mevt (ölüm halinde) olan bir müslüman Yâsin Sûresini okursa, Rıdvan cennetten bir bardak şerbet getirir ve içirmeden Azrâil onun canını alamaz. (Tefsîr-i Kâdî Beydâvî)

Dipnot ve Kaynaklar

    Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154
    Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve Terhib, 2244
    Suyuti, Cami’ussağir, 6/200, no.8937; Beyhaki, Şü’abül-İman
    Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no. 3420 Beyhaki, Şü’abül-İman, 2/480
    Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21; Zebidi, İthafü’s-sade, 5/154
    Suyuti, Cami’ussağir, 6/199, no.8933; Beyhaki, Şü’abül-İman
    Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3418
    Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3421
    Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri, 7/88; Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil), 2/237; Ebu-Leys Semerkandi, Tefsirul-Kur’an, 5/206
    Tirmizi, Fedaiü’l-Kur’an, 7; Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3419
    (Hadiste geçen "Her şeyin bir kalbi vardır" ifadesi, "Herşeyin bir özü vardır" manasındadır. Yasin suresine bu gözle baktığımızda, onun Kuran’ın bir hulasası olduğunu görüyoruz. Kuran’ın bütün sure ve ayetlerinin etrafında döndüğü dört temel esas vardır. Bunlar: Allah’ın varlık ve birliğinin İspatı, peygamberlik müessesinin ispatı ve peygamberimizin peygamberliğinin hakkaniyeti, dünyada yapılanların hesabını vermek üzere öldükten sonra dirilme gerçeğinin zihinlere nakşedilmesi ve insanları yalnızca Allah’a kul yaparak dünya hayatının nizam ve intizamının sağlanmasıdır. Bu dört esasa en etkili ifadelerle Yasin suresinde yer verilmiştir.)
    Ebu Davud, Fedaiü’l Kur’an,3
    Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21,no.3422
    Ali, Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 2694, 1/591
    Hilyetü’l-Evliya 2,159
    Taberani, Mu’cemu’s-Sağir, 1010; Kenzül-İrfan, 66
    Ebu Davud, Cenaiz, 3
    Ebu Davud, Cenaiz, 20; İbni Mace, Cenaiz, 4; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26, 27; Suyuti, Cami’ussağir, 2/67, no.1344
    Suyuti, Cami’ussağir, 6/141, no:8717
    Darimi, Fedailü’l-Kuran, 20, no.3417
    Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, s.79/4


Yâsin-i Şerif Suresinin Faydaları ve Sırları

Yâsin-i Şerif Suresinin Faydaları ve Sırları

Yasin Suresinin Sırları, Yasin Şerifin Fazileti, Yasin Suresinin Faydaları, Yasin Suresi Fazileti.

Yasin Suresinin Faziletleri
Yasin-i Şerif; bütün din alimleri tarafından Kuran-ı Kerimin kalbi olarak belirtilmiş, okuyan kimseler için hayırlı faziletleri olduğu belirtilmiştir. Din alimleri tarafından bu faziletler şu şekilde belirtilmiştir:
1 ) Peygamber efendimiz ( sav ) tarafından; gündüz vakti yasin-i şerif okuyan kimse bütün sıkıntılarının üstesinden gelir, Gece vakti okuyan kimselerin günahları affedilir, buyurmuştur.
2 ) Yasin-i şerifi sabah namazında okuyan kimseler için o gün yapacağı tüm işler rast gider, manevi olarak o günün sultanı olur, yasin-i şerifi akşam okuyan kimse manevi olarak akşamın sultanı olur.
3 ) Peygamber efendimiz ( sav )yasin-i şerifin fazileti ile ilgili olarak; Kuran-ı Kerimde bir sure vardır, Allah CC. Katında bu bu sureye aziz adı verilmiştir. Bu aziz sureyi okuyan kimse Allah Teala katında şerif olarak adlandırılır. Bu aziz sureyi okuyan kimse, kıyamette Rabia ve Mudardan kabileleri kendisinden şefaatçi olur, demiş ve Yasin suresinin faziletini belirtmiştir.
Yasin Suresinin Fazileti
4 ) Peygamber efendimiz bir sohbetinde; ‘’Kuranda bulunan bir sureyi okuyan kimseler kendilerine şefaat ederler, bu sureyi dinleyenler ise mağfiret sahibi olur. Bu sure yasin suresidir. Yasin suresini okuyan kimsenin her işi hayırlı olur, şer ondan uzak durur, kim onu okursa nafile hac sevabına erişmiş olur, kim onu dinler ise Allah yolunda bin dindara sadaka-i ikram vermiş sayılır. Kim bu sureyi yazar ve suyun içine katar ise o su; bin tane nur, bin rahmet, bin hidayet, bin rıza sahibi olur. Bu suyu içen kimseler hastalanmazlar, hastalıklarından kurtulurlar, demiştir.

Yasin-i Şerifin Sırları
Yasin suresinin içinde ayetlerin arasında yedi defa Mubin esması vardır. Mubin esması, yasin suresi haricinde Kuran-ı Kerimde başka hiçbir sure de geçmemektedir. Yasin suresini okumaya başladığınızda Mubinlere gelince tekrar başa dönülmeli ve 2. Mubine kadar okunmalıdır. 2. Mubine gelince tekrar başa dönüp 3. Mübinekadar okumaya devam edilir. Bu bu şekilde 7. Mübine kadar devam eder. Her mübine gelindiğinde 1 kere ayet – el kursi okunur. Bu şekilde okunan yasin-i şerif okunduktan sora; Allah cc. Rahmet kapıları o kişi için sonsuza kadar açalır ve kişinin dilediği tüm dilekler gerçekleşir. Mubinlere gelindiğinde kesme şekerlere okunan ayt – el kursinin evin etrafına gömülmesi ile evi şerden korumuş, cinlere karşı koruma altına almış olur, bu şekerler halsiz ve hasta kimselere yedirildiğinde sağlıklı kimselere olduğu bilinmektedir. Her gün bu şekilde yasin-i şerif okuyan kişi, her mubinde aynı şekilde okuyup yedi kere okuduktan sonra Allah katında Allah dostu sıfatına erişmiş olur.

Yasin-i Şerifin Faydaları
Yasin suresinin faydaları; Kuran-ı Kerim de yer alan ve bir çok alim tarafından yorumlanan faydalardır. Bu faydalar:
1 ) Yasin-i şerif; ölüm döşeğinde olan ( zekaret ) hasta için okunursa hastanın ızdırabı ve elemi azalır, daha kolay ruhunu teslim eder.
2 ) Hasta olan kimseler için okunursa veya hasta kişi kendisi için okursa hastalığına şifa bulur, tez zamanda iyileşir.
3 ) Sıkıntısı, kederi, ve endişesi olan kimseler okuduğunda veya bu kimseler için okunduğunda manevi olarak rahatlarlar ve manevi huzura kavuşurlar.
4 )Hapis olan okursa hapis durumundan kurtulur, aç olan okursa açlığından kurtulur, susuz olan okursa susuzluk durumunda kurtularak bolluğa kavuşur.
5 ) Kabristan ziyaretine giden kimse yasin suresini okursa; yaptıklarının azabları hafifletilir, manevi huzura erer, o gün yaptıkları kadar sevap kazanır, kabristan korkusunu yener.
6 ) Anne, baba veya akraba mezarı ziyaretinde yasin suresi okuyan kimseye okuduğu kadar mağfiret bağışlanır.

Yasin Suresi Türkçe Meali

Yasin Suresi Türkçe Meali

1- Yâsîn.

2- 3- Ey Muhammed! Hikmetli Kur´ân´a andolsun ki, sen risâlet görevi

4- Dosdoğru bir yol üzerindesin.

5- 6- Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah´ın indirdiği (Kur´ân) ile korkutasın.

7- Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler.

8- Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.

9- Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.

10- Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar.

11- Sen ancak Kur´ân´a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah´tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

12- Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.

13- Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

14- Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler.

15- Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

16- Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz."

17- "Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir."

18- Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azab dokunur."

19- Peygamberler de şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız) Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz."

20- O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o elçilere!"

21- "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir."

22- "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana Hep

döndürülüp O´na götürüleceksiniz."

23- "Hiç ben O´ndan başka ilâhlar edinir miyim Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

24- "Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum."

25- "Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni."

26- (Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!"

27- "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını."

28- Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

29- Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler.

30- Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine glen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.

31- Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar.

32- Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir.

33- Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.

34- Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık.

35- (Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi

36- Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah´ın şanı ne yücedir.

37- Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar.

38- Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah´ın takdiridir.

39- Ay´a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

40- Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

41- Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır.

42- Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır.

43- Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtarılır.

44- Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.

45- Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman,

46- Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler.

47- Onlara: "Allah´ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah´ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz " dediler.

48- Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu (kıyamet) vaadi ne zaman " diyorlar.

49- Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir.

50- O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.

51- Sûr´a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.

52- Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı O Rahmân´ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

53- Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

54- Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

55- Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.

56- Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.

57- Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır.

58- (Onlara) Rahîm olan Rab´den "selâm" sözü vardır.

59- Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın.

60, 61- "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi " (buyurulacak)

62- Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz

63- İşte bu size vaad edilen cehennemdir.

64- Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için.

65- Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

66- Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler

67- Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.

68- Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı

69- Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur´ân´dır.

70- (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.

71- Şunu da görmediler mi: Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.

72- Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.

73- Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükretmeyecekler mi

74- Onlar, Allah´tan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.

75- Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir.

76- O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da.

77- İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi

78- Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri " dedi.

79- De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."

80- Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O´dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.

81- Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.

82- O´nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

83- O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah´ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O´na döndürüleceksiniz.

Montag, 25. Januar 2016

Yasin Suresi Latin Harflerle Arapça Okunuşu

Yasin Suresi Latin Harflerle Arapça Okunuşu

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm


(1) Yâsiyn (2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne

(4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym

(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm ğafilûn

(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun

(8) inna cealnâ fiy a'nakihim ağlâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun

(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yübsirun

(10) ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun

(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym

(12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn

(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel mürselun

(14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fegalû inna ileyküm mürselun

(15) galu mâ entüm illâ beşerün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun

(16) galu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun

(17) ve ma aleyna illelbelağul mübiyn

(18) kâalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym

(19) kâalu dairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun

(20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, gale ya gavmit tebiul mürseliyne

(21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun

(22) ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun

(23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve lâ yünkizune

(24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun

(26) giyledhulil cenneh, gale ya leyte gavmiy yalemune

(27) bima gğafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn

(28) ve ma enzelna alâ gavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne

(29) in kânet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun

(30) ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun

(31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelguruni ennehüm ileyhim lâ yerciun

(32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun

(33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun

(34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni

(35) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeşkürune

(36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun

(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune

(38) veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym

(39) velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym

(40) leşşemsü yenbeğiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun

(41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meşhuni

(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun

(43) ve in neşe' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune

(44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn

(45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune

(46) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn

(47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn

(48) ve yegûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn

(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun

(50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun

(51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun

(52) galu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun

(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun

(54) felyevme lâ tuzlemü nefsün şey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun

(55) inne ashabel cennetil yevme fiy şügulin fâkihun

(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun

(57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun

(58) selâmün kavlen min Rabbin rahiym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun

(60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün

(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym

(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun

(63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun

(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn

(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn

(66) velev neşâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun

(67) velev neşaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun

(68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kilun

(69) ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn

(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne

(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun

(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun

(73) ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efelâ yeşkürune

(74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun

(75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun

(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun

(77) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn

(78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym

(79) kul yuhyiyhelleziy enşeeehaa evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün

(80) elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn

(81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym

(82) innemaaa emrühûu izaaa erade şey’en, en yekule lehu kün, feyekun

(83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey'in ve ileyhi türceûn.

                                   ..........sadakallahulaziiym........